Love you ’till the end (PS I love you) – Niamh McGlinchey

Betekenis achter het lied

In de film PS I love you krijgt het personage Holly brieven van haar overleden man. Voor zijn dood had hij precies bedacht welke opdrachten zij zou moeten uitvoeren om haar verdriet te kunnen verwerken. Eén van de opdrachten is om een lied te zingen in een karaokebar. In het begin vindt ze dat geen leuke opdracht, maar besluit toch om het te doen. Ze zingt het ontroerende lied ‘I love you ’till the end’ terwijl ze fantaseert hoe haar man voor haar zit en naar haar luistert. Terwijl de tranen over haar wangen lopen zingt ze de woorden, een geweldig mooi lied over liefhebben tot het einde.

Songtekst

I just want to see you
When you’re all alone
I just want to catch you if I can
I just want to be there
When the morning light explodes
On your face it radiates
I can’t escape
I love you ‘till the end

I just want to tell you nothing
You don’t want to hear
All I want is for you to say
Why don’t you just take me
Where I’ve never been before
I know you want to hear me
Catch my breath
I love you ‘till the end

I just want to be there
When we’re caught in the rain
I just want to see you laugh not cry
I just want to feel you
When the night puts on its cloak
I’m lost for words don’t tell me
All I can say
I love you ‘till the end