De Kromme Jongens- Slaap zacht, ouwe tuinder

Betekenis achter het lied

De Kromme Jongens is een Nederlandse band, die vooral bekendheid genoot in het Westland. Dit door de liederen in het Westlandse accent die betrekking hadden tot het harde tuindersleven. De populariteit van deze band was het grootst in de jaren voor de eeuwwisseling. Toch zijn een aantal van de grootste hits nog altijd niet weg te denken. Slaap zacht is er hier één van.  In het lied wordt er gezongen over een tuinder die het altijd druk had, hard werkte en een zwaar leven leidde. Maar zijn kinderen, daar deed -ie het voor. Voor veel oudere Westlanders een bekend lied en ook het harde werken is hen niet onbekend.

Songtekst

Een stukkie, twee regels, een zwarte rand
Een naam in de Westlandse Courant
Z’n leven een klaaglied, een heel leven lang
Zijn hart aan de tuinbouw verpand

Een wurfie, huissie, een klein lappie grond
Geurfd van z’n pa, waar z’n wieggie ooit stond
Een kappie, een pijppie, veel kroos in de barm
Van zorgen rijk, maar van centen zo arm

Rust zacht, ouwetuinder
Laat dat vuil bij je steen nou maar staan
Slaap zacht, ouwe tuinder
’t is ’t eind van een armoedig bestaan

Had pijn in z’n poten, had pijn in z’n lijf
Z’n rug van zijn enkels af stijf
Maar nooit getwijfeld, hij moest en zou door
Zijn kinderen, daar deed tie ’t voor

Sjouwen, zwoegen, de weg wel eens kwijt
Kwam nooit de wurft af, had immers geen tijd
Maar nou kreeg ie zonder respijt
Een enkele reis naar ’t groot gunterweit