Checklist

Bij het voorbereiden op een overlijden en uitvaart komen er veel dingen op u af. Wij hebben voor u de belangrijkste zaken op een rij gezet, zodat u niet bang hoeft te zijn dat u iets vergeet.

Bij een uitaart komen veel zaken kijken. Een cecklist helpt u hierbij.

Wat niet vergeten?

  • Opstellen codicil of testament
  • Thuis sterven of in een ziekenhuis; bij keuze voor thuis: inschakelen terminale hulp
  • Contact leggen met geestelijk of humanistisch begeleider
  • Adressenlijst maken
  • Verzamelen alle belangrijke papieren (verzekeringspolissen, identiteitspapieren, trouwboekje etc.)
  • Vastleggen van plaats waar deze documenten bewaard liggen
  • Checken of er een verzekering is afgesloten
  • Wensen voor de uitvaart vastleggen
  • Iemand deelgenoot maken van je voorbereidingen